Địa chỉ Email Tự hủy 10 Phút của Bạn

Gạt tan nỗi lo về thư rác, thư quảng cáo, robot tin tặc và tấn công. Giữ cho hộp thư của bạn sạch sẽ và bảo mật. 10 Minutes Email cung cấp địa chỉ email tạm thời, bảo mật, ẩn danh, miễn phí và tự tiêu hủy.

Người gửi
Tiêu đề
Cài đặt
Hộp thư

Hộp thư của bạn đang trống

Đang chờ email đến

Email tạm thời dùng một lần là gì?

Email tự hủy - là một dịch vụ cho phép bạn nhận email tại một địa chỉ tạm thời và tự tiêu hủy sau một khoảng thời gian nhất định. Dịch vụ này có nhiều tên gọi như: tempmail, 10minutemail, email dùng xong vứt, fake-mail hoặc trash-mail. Rất nhiều diễn đàn, nhà cung cấp Wi-Fi, website và blog yêu cầu khách truy cập phải đăng ký trước khi họ có thể xem nội dung, đăng bình luận hoặc tải về một cái gì đó. 10minemail - là dịch vụ email dùng xong vứt tiên tiến nhất, có thể giúp bạn tránh thư rác và đảm bảo an toàn.

Bài viết Phổ biến

  • Top mobile games for Android and registration via anonymous email

    Mobile games are perfect when you have some spare time or feel boring. Many best-selling projects that had millions of fans among PC gamers have been ported to Android and iOS platforms. There is also a large number of unique, fun-filled games, for example, Angry Birds. Minecraft, GTA, Fundefined

  • Temporary email: Ultimate solution for e-book fans

    The development of present-day society has brought us a plenty of technologies aimed at streamlining the life of a common person. Dozens of new applications emerge every day, which are of great interest to both pros and normal users. In the 21st century, electronic books have become a promiundefined