ایمیل یکبار مصرف 10 دقیقه‌ای شما

اسپم، ایمیل های تبلیغاتی، هک و حمله ربات ها را فراموش کنید. صندوق پستی واقعی خود را تمیز و امن نگهدارید. 10 Minutes Email آدرس‌های ایمیل موقت، امن، ناشناس، رایگان و یکبار مصرف فراهم می کند.

تماس با ما - 10 Minutes Email

اگر پاسخ های سوالات متداول و توضیح دقیق در صفحه اصلی درباره سرویس 10 Minutes Email به شما کمک نکرد به ما اطلاع دهید. تنها از طریق انتقادات و پیشنهادات شما می توانیم برای کاربران دیگر راه حل فراهم کنیم.

در صورت نیاز در هر زمان از روز با شما مشاوره خواهیم کرد. با مدیریت کارآمد در ارائه خدمات به شما کمک خواهیم کرد تا مشکلات احتمالی غیرمترقبه که ممکن است در دریافت ایمیل ها برخورد کنید را حل کنید.

ما نمی توانیم دامنه / پیام هایی را که از سرویس ما حذف شده اند بازیابی کنیم!

مقالات

 • Why Use 10 Minutes Mail instead of regular email?

  Many of us have faced the need to quickly create an email address to receive correspondence or get access to a website that requires registration. However, it takes

 • How to hide your email and avoid spam

  Often, in order to access information on sites offering goods and services, you must register with an email address and other personal information. Also, such requirements exist when subscribing to information

 • Why you need an anonymous 10 Minutes Mail

  The issue of anonymity worries a lot of people today. Regardless to the country, that you live in, for sure, you are using some VPN-services or proxies to surf the Internet. Such technologies allow you to feel more

 • 10 Minutes Mail as a marketing tool

  A temporary email address is more than an effectual counter to spam and a solid defense of personal data. Our service also comes with powerful marketing functions. Using 10 Minutes Mail for business will

 • 10 Minutes Mail - Best Spam Protection

  Every active Internet user knows what spam is. Annoying mailings from the services that you once registered with, really prevent you from calmly using your email address. Still, once specifying your real mail...

 • 10 Minutes Mail - Browser Extension for Chrome, Firefox & Opera

  Autonomy is necessary for all users. That is the main reason why we present to you the 10 Minutes Mail extension, which will allow to greatly simplify and speed

×
This website is using cookies. More info. That's Fine