ایمیل یکبار مصرف 10 دقیقه‌ای شما

اسپم، ایمیل های تبلیغاتی، هک و حمله ربات ها را فراموش کنید. صندوق پستی واقعی خود را تمیز و امن نگهدارید. 10 Minutes Email آدرس‌های ایمیل موقت، امن، ناشناس، رایگان و یکبار مصرف فراهم می کند.

تماس با ما - 10 Minutes Email

اگر پاسخ های سوالات متداول و توضیح دقیق در صفحه اصلی درباره سرویس 10 Minutes Email به شما کمک نکرد به ما اطلاع دهید. تنها از طریق انتقادات و پیشنهادات شما می توانیم برای کاربران دیگر راه حل فراهم کنیم.

در صورت نیاز در هر زمان از روز با شما مشاوره خواهیم کرد. با مدیریت کارآمد در ارائه خدمات به شما کمک خواهیم کرد تا مشکلات احتمالی غیرمترقبه که ممکن است در دریافت ایمیل ها برخورد کنید را حل کنید.

ما نمی توانیم دامنه / پیام هایی را که از سرویس ما حذف شده اند بازیابی کنیم!

مقالات

  • Top mobile games for Android and registration via anonymous email

    Mobile games are perfect when you have some spare time or feel boring. Many best-selling projects that had millions of fans among PC gamers have been ported to Android and iOS platforms. There is also a large number of unique, fun-filled games, for example, Angry Birds. Minecraft, GTA, Fundefined

  • Temporary email: Ultimate solution for e-book fans

    The development of present-day society has brought us a plenty of technologies aimed at streamlining the life of a common person. Dozens of new applications emerge every day, which are of great interest to both pros and normal users. In the 21st century, electronic books have become a promiundefined